KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

   


  Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

  1. Trốn tránh thực hiện trách nhiệm của quân nhân dự bị, nghĩa vụ của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị được huy động, điều động.

  2. Chống đối, cản trở việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

  3. Huy động, điều động lực lượng dự bị động viên không có trong kế hoạch được phê duyệt.

  4. Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  5. Phân biệt đối xử về giới trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.


  Căn cứ theo điều 7, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

  Nội dung chính

   Tin mới