KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các học viện quân đội hiện nay? Quân đội có bao nhiêu học viện?

Các học viện quân đội hiện nay? Quân đội có bao nhiêu học viện?

   Các học viện quân đội hiện nay? Quân đội có bao nhiêu học viện?
  Trả lời: 

  Hiện nay có 10 học viện quân đội đó là: 

  1. Học viện Kỹ thuật quân sự;

  2. Học viện Quân y;

  3. Học viện Khoa học quân sự;

  4. Học viện Phòng không - Không quân;

  5. Học viện Hải quân;

  6. Học viện Biên phòng;

  7. Học viện Hậu cần;

  8. Học viện Lục Quân;

  9. Học viện chính trị;

  10. Học viện Quốc phòng.

  Nội dung chính

   Tin mới