KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Các trường quân đội hiện nay? Quân đội có bao nhiêu trường đào tạo học viên quân sự?

Các trường quân đội hiện nay? Quân đội có bao nhiêu trường đào tạo học viên quân sự?

   Các trường quân đội hiện nay? Quân đội có bao nhiêu trường đào tạo học viên quân sự?


  Trả lời: 

  Hiện nay có 12 trường quân đội đó là:

  1. Trường Sĩ quan Lục quân 1 (tên dân sự: Trường Đại học Trần Quốc Tuấn);

  2. Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tên dân sự: Trường Đại học Nguyễn Huệ);

  3. Trường Sĩ quan Chính trị (tên dân sự: Trường Đại học Chính trị);

  4. Trường Sĩ quan Công binh (tên dân sự: Trường Đại học Ngô Quyền);

  5. Trường Sĩ quan Thông tin (tên dân sự: Trường Đại học Thông tin liên lạc);

  6. Trường Sĩ quan Pháo binh;

  7. Trường Sĩ quan Không quân;

  8. Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp;

  9. Trường Sĩ quan Đặc công;

  10. Trường Sĩ quan Phòng hóa;

  11. Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội;

  12. Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Trường Đại học Trần Đại Nghĩa).

  Nội dung chính

   Tin mới