KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân? Chức danh của sĩ quan Công an nhân dân bao gồm những gì?

Chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân? Chức danh của sĩ quan Công an nhân dân bao gồm những gì?

   Chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân? Chức danh của sĩ quan Công an nhân dân bao gồm những gì?


  1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan Công an nhân dân bao gồm:

  a) Bộ trưởng Bộ Công an;

  b) Cục trưởng, Tư lệnh;

  c) Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  d) Trưởng phòng; Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trung đoàn trưởng;

  đ) Đội trưởng; Trưởng Công an xã, phường, thị trấn; Tiểu đoàn trưởng;

  e) Đại đội trưởng;

  g) Trung đội trưởng;

  h) Tiểu đội trưởng.

  2. Chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này và chức vụ, chức danh còn lại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

  3. Chức danh nghiệp vụ và tiêu chuẩn các chức danh nghiệp vụ của sĩ quan Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định theo quy định của pháp luật.

  Nội dung chính

   Tin mới