KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Công an nhân dân gồm những lực lượng nào?

Công an nhân dân gồm những lực lượng nào?

  Công an nhân dân gồm những lực lượng nào?

  ảnh minh họa

  Trả lời

   Công an nhân dân gồm lực lượng An ninh nhân dân và lực lượng Cảnh sát nhân dân. 

  An ninh nhân dân và lực lượng Cảnh sát nhân dân đây là 02 bộ phận của lực lượng Công an nhân dân.

  Nội dung chính

   Tin mới