KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dân quân tự vệ có phải là lực lượng vũ trang không?

Dân quân tự vệ có phải là lực lượng vũ trang không?

  Dân quân tự vệ có phải là lực lượng vũ trang không?   Trả lời: Theo điều 23, Luật Quốc phòng 2018

  Thành phần, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân

  Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ.


  Vì vậy, Dân quân tự vệ là lực lượng Vũ trang có vị trí ngang với Công an nhân dân, Quân đội nhân dân

  Nội dung chính

   Tin mới