KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Danh sách các trường quân đội và học viện quân đội hiện nay

Danh sách các trường quân đội và học viện quân đội hiện nay

   Danh sách các trường quân đội và học viện quân đội hiện nay


  Hiện nay có 12 trường quân đội đó là:

  1. Trường Sĩ quan Lục quân 1 (tên dân sự: Trường Đại học Trần Quốc Tuấn);

  2. Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tên dân sự: Trường Đại học Nguyễn Huệ);

  3. Trường Sĩ quan Chính trị (tên dân sự: Trường Đại học Chính trị);

  4. Trường Sĩ quan Công binh (tên dân sự: Trường Đại học Ngô Quyền);

  5. Trường Sĩ quan Thông tin (tên dân sự: Trường Đại học Thông tin liên lạc);

  6. Trường Sĩ quan Pháo binh;

  7. Trường Sĩ quan Không quân;

  8. Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp;

  9. Trường Sĩ quan Đặc công;

  10. Trường Sĩ quan Phòng hóa;

  11. Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội;

  12. Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Trường Đại học Trần Đại Nghĩa).

  Hiện nay có 10 học viện quân đội đó là: 

  1. Học viện Kỹ thuật quân sự;

  2. Học viện Quân y;

  3. Học viện Khoa học quân sự;

  4. Học viện Phòng không - Không quân;

  5. Học viện Hải quân;

  6. Học viện Biên phòng;

  7. Học viện Hậu cần;

  8. Học viện Lục Quân;

  9. Học viện chính trị;

  10. Học viện Quốc phòng.

  Như vậy quân đội có 22 trường và học viện quân đội.

  Nội dung chính

   Tin mới