KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Giới thiệu về Học viện Quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Giới thiệu về Học viện Quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam

  Giới thiệu về Học viện Quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam


  Tên trường: Học viện Quốc phòng.

  Ngày truyền thống của Học viện Quốc phòng: 03-01-1977.

  Chức năng, mục tiêu đào tạo của Học viện Quốc phòng: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp gồm: Đào tạo sĩ quan cấp chiến dịch, chiến lược cho quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt của các bộ, ban ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh quân sự; hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự, dân sự về quốc phòng với một số nước.

  Địa chỉ của Học viện Quốc phòng: Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  Tài liệu theo:

  https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hoc-vien-nha-truong-dao-tao-si-quan-trong-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-678052


  Nội dung chính

   Tin mới