KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Hải Phòng hỗ trợ công dân nhập ngũ 10 triệu đồng theo Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021

Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Hải Phòng hỗ trợ công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hằng năm

   Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Hải Phòng hỗ trợ công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hằng năm

  Tân binh Hải Phòng bịn rịn trong ngày nhập ngũ

  Theo đó: 

  Hỗ trợ một lần đối với công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hằng năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thế như sau: 

  1. Đối tượng hỗ trợ: Công dân nhập ngũ, công dân tham gia Công an nhân dân. 

  2. Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/01 công dân (bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn/một công dân).


  Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Số hiệu: 13/2021/NQ-HĐND
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 10/12/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Lĩnh vực: Chính sách , An ninh quốc gia
  Số công báo: Đang cập nhật
  Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Văn Lập
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng hiệu lực: Đã biết  Tải Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND


  Nội dung chính

   Tin mới