KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Hạn tuổi phục vụ của công nhân công an được quy định như thế nào?

Hạn tuổi phục vụ của công nhân công an được quy định như thế nào?


  Hạn tuổi phục vụ của công nhân công an được quy định như thế nào?

  Căn cứ theo điều 11, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

  1. Nam đủ 60 tuổi.

  2. Nữ đủ 55 tuổi.

  Nội dung chính

   Tin mới