Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Kinh phí thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào?

Kinh phí thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào?

   


  Kinh phí thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào?

  Kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, giám định sức khỏe, làm các xét nghiệm cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự được sử dụng từ ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành. Định mức vật tư tiêu hao và kinh phí cho hoạt động kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.


  Phụ lục II

  Định mức vật tư tiêu hao và kinh phí cho hoạt động kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định việc Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự)

   


  I. Định mức một số vật tư tiêu hao:

  1. Định mức vật tư tiêu hao cho hoạt động kiểm tra, sơ tuyển sức khỏe/100 người:

  TT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Định mức

  Ghi chú

  1

  Cồn 70 độ

  ml

  300-500

   

  2

  Bông hút

  gam

  200

   

  3

  Găng tay cao su (ngắn)

  đôi

  05

   

  4

  Pin đèn 1,5 V

  đôi

  03

   

  5

  Xà phòng giặt

  gam

  300

   

  6

  Xà phòng thơm rửa tay

  bánh

  01

   

  7

  Khăn mặt lau tay

  chiếc

  03

   

  8

  Giấy trắng A4

  tệp

  0,25

   

  9

  Bút bi

  chiếc

  05

   

  10

  Chất đốt 

   

  Theo thực dùng

   

  11

  Vật tư khác (nếu có)

   

  Theo thực dùng

   

  2. Định mức vật tư tiêu hao cho hoạt động khám sức khỏe/100 người:

  TT

  Tên vật tư

  Đơn vị tính

  Định mức

  Ghi chú

  1

  Cồn 70 độ

  ml

  1000

   

  2

  Bông hút

  gam

  1000

   

  3

  Găng tay cao su (ngắn)

  đôi

  20

   

  4

  Pin đèn 1,5 V

  đôi

  05

   

  5

  Xà phòng giặt

  gam

  500

   

  6

  Xà phòng thơm rửa tay

  bánh

  05

   

  7

  Khăn mặt lau tay

  chiếc

  10

   

  8

  Giấy trắng A4

  tệp

  0,5

   

  9

  Bút bi

  chiếc

  20

   

  10

  Chất đốt 

   

  Theo thực dùng

   

  11

  Hóa chất, vật tư xét nghiệm

   

  Theo thực dùng

   

  12

  Vật tư khác (nếu có)

   

  Theo thực dùng

   

  3. Giá vật tư tiêu hao:

  Được tính theo mặt bằng giá của địa phương tại thời điểm đó.

  II. Định mức kinh phí:

  1. Kinh phí bồi dưỡng cho một ngày làm việc của mỗi thành viên trong đoàn khám sức khỏe hoặc tổ kiểm tra sức khỏe (gồm: khám sức khỏe, tập huấn, sơ kết, tổng kết v.v...):

  a) Được tính bằng một ngày công tác phí trong tỉnh của cán bộ công nhân viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước;

  b) Riêng thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, ngoài tiêu chuẩn như thành viên đoàn khám sức khỏe nói trên còn được bồi dưỡng thêm khoản tiền bằng phụ cấp trực của bác sĩ tại bệnh viện huyện theo chế độ hiện hành của Nhà nuớc.

  2. Kinh phí chi cho việc gửi công dân đi khám chuyên khoa, chiếu, chụp X-quang và làm các xét nghiệm cần thiết khác.

  3. Kinh phí chi cho vận chuyển dụng cụ, phương tiện phục vụ cho đoàn khám sức khỏe.


  Nội dung chính

   Tin mới