KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu số 06. Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

Mẫu số 06. Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP

   Mẫu số 06. Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP   Mẫu số 06. Bảng danh sách cấp phát phụ cấp cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

  BỘ CHQS TỈNH…
  BAN CHQS HUYỆN …

  BẢNG DANH SÁCH CẤP PHÁT PHỤ CẤP CHO QUÂN NHÂN DỰ BỊ ĐÃ XP VÀO ĐƠN VỊ DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM……..

  Biểu số: 647/QP-ĐV

  Khổ 19 x 27

  Số: …../……..

   

   

   

  Số TT

  Số Thẻ quân nhân dự bị

  Họ và tên

  Nơi cư trú, học tập, công tác

  Đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

  Số tiền được hưởng

  Ký nhận

  Chuyên nghiệp quân sự

  Đơn vị DBĐV

  Ngày xếp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tng cộng (bằng số)…………..…….. (bng chữ)…………..………………………………………

   

   

  CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHQS XÃ...
  (Chữ k
  ý, đóng dấu)


  Họ và tên

   

  NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH
  (Chữ k
  ý)  Cấp bậc, họ và tên

  Ngày....tháng….năm....
  CHỈ HUY TRƯỞNG
  (Chữ ký, đóng dấu)  Cấp bậc, họ và tên

   


  Nội dung chính

   Tin mới