KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

   Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam


  Thuộc tính văn bản

  Số/Ký hiệu 106/2021/NĐ-CP

  Ngày ban hành 06/12/2021

  Ngày có hiệu lực 21/01/2022

  Người ký Phạm Minh Chính

  Trích yếu Quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

  Cơ quan ban hành Chính phủ

  Phân loại Nghị định

  Tệp đính kèm:106.signed.pdf (1010434 Byte)


  Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp


  1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 01 năm 2022.


  2. Nghị định số 02/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực; Điều 12 Nghị định số 02/1998/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi được bãi bỏ, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.


  3. Điều 6 Thông tư số 2866/1998/TT-BQP ngày 12 tháng 9 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/1998/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 7 năm 1998 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về thực hiện một số chính sách đối với Bộ đội Biên phòng; Thông tư liên tịch số 35/2004/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư liên tịch số 2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08 tháng 7 năm 1998 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về thực hiện một số chính sách đối với Bộ đội Biên phòng tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có chế độ, chính sách mới đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được ban hành.

  Nội dung chính

   Tin mới