KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   Theo điều 13 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

  Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

  Quốc kỳ

  Nội dung chính

   Tin mới