KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định thế nào?

Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định thế nào?

   Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định thế nào?

  Ảnh minh họa 

  Trả lời:

  Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau:

  a) Đơn vị hành chính cấp xã loại 1, xã biên giới, ven biển, đảo được bố trí không quá 02 Phó chỉ huy trưởng. Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

  b) Đơn vị hành chính cấp xã không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bố trí 01 Phó chỉ huy trưởng.


  Nội dung chính

   Tin mới