Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì? Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để làm gì?

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì? Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để làm gì?


  Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì? 
  Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để làm gì?

  Trả lời:

  Sơ tuyn sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

  Căn cứ theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

  Nội dung chính

   Tin mới