KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thành phần Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

Thành phần Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?


  Thành phần Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

  Trả lời:

  Tại khoản 1 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ quy định Ban chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở cấp xã. Thành phần Ban chỉ huy quân sự cấp xã bao gồm:

  a) Chỉ huy trưởng là Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, sĩ quan dự bị; trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh được gọi vào phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

  b) Chính trị viên do Bí thư cấp ủy cấp xã đảm nhiệm;

  c) Chính trị viên phó do Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đảm nhiệm;

  d) Phó Chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.


  Nội dung chính

   Tin mới