KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân là cơ quan nào?

Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân là cơ quan nào?

   Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân là cơ quan nào?  1. Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân bao gồm:

  a) Bộ Công an;

  b) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  c) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

  d) Công an xã, phường, thị trấn.


  Do đó hệ thống tổ chức cao nhất của Công an nhân dân là BỘ CÔNG AN

  Nội dung chính

   Tin mới