KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Trong quân đội nhân dân Việt Nam có ngạch Sĩ quan nào?

Trong quân đội nhân dân Việt Nam có ngạch Sĩ quan nào?

   


  Trong quân đội nhân dân Việt Nam có ngạch Sĩ quan nào?

  Trả lời:

  Trong quân đội nhân dân Việt Nam có ngạch sĩ quan tại ngũ và Ngạch sĩ quan dự bị

  Nội dung chính

   Tin mới