KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc là gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc là gì?

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc là gì?  Trả lời:

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại.

  Nội dung chính

   Tin mới