KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ai được bổ sung vào Sĩ quan tại ngũ? Đối tượng nào được bổ sung vào Sĩ quan tại ngũ?

Ai được bổ sung vào Sĩ quan tại ngũ? Đối tượng nào được bổ sung vào Sĩ quan tại ngũ?


  Ai được bổ sung vào Sĩ quan tại ngũ? Đối tượng nào được bổ sung vào Sĩ quan tại ngũ?

   Nguồn bổ sung sĩ quan tại ngũ

  Những người sau đây được tuyển chọn bổ sung cho đội ngũ sĩ quan tại ngũ:

  1. Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội;

  2. Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu;

  3. Quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng tại ngũ tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

  4. Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên được điều động vào phục vụ trong quân đội đã được đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

  5. Sĩ quan dự bị.

  Căn cứ theo điều 4, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Số: 24/VBHN-VPQH

  Nội dung chính

   Tin mới