Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quy định thế nào?

Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quy định thế nào?


  Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quy định thế nào?

  Trả lời:

  Tại Điều 13 Thông tư số 29/2020/TT-BQP quy định:

  1. Chức trách của Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

  Chịu trách nhiệm trước chính trị viên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cùng cấp về nhiệm vụ được phân công; thay thế chính trị viên khi được cấp có thẩm quyền giao.

  2. Nhiệm vụ của Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

  Tham mưu, đề xuất và giúp chính trị viên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cùng cấp lập kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo thẩm quyền.

  3. Mối quan hệ công tác của Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

  a) Quan hệ với chính trị viên, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cùng cấp là quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên;

  b) Quan hệ với phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cùng cấp là quan hệ phối hợp công tác.


  Nội dung chính

   Tin mới