KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chức vụ chỉ huy cao nhất của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Chức vụ chỉ huy cao nhất của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?


  Chức vụ chỉ huy cao nhất của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

  Trả lời:

  Chức vụ chỉ huy cao nhất của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là Tổng Tham mưu trưởng.
  Nội dung chính

   Tin mới