Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Công an xã, phường, thị trấn có thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam không?

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.


  Công an xã, phường, thị trấn có thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam không?

  Trả lời:

  Công an xã, phường, thị trấn thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam.

  Căn cứ theo Luật Công an nhân dân Việt Nam quy định:

   Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân bao gồm:

  a) Bộ Công an;

  b) Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  c) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

  d) Công an xã, phường, thị trấn.

  Nội dung chính

   Tin mới