KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Danh mục trang phục Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Danh mục trang phục Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?


  Danh mục trang phục Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Trả lời:

  Tại Mục I Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định:

  1. Trang phục cá nhân

  TT

  Tên trang phục

  TT

  Tên trang phục

  1

  Sao mũ cứng

  21

  Áo ấm chiến sĩ nữ

  2

  Sao mũ mềm

  22

  Cravat

  3

  Mũ cứng

  23

  Dây lưng

  4

  Mũ mềm

  24

  Bít tất

  5

  Phù hiệu tay áo

  25

  Giày da đen nam

  6

  Áo đông mặc ngoài chỉ huy Dân quân tự vệ nam

  26

  Giày da đen nữ

  7

  Áo đông mặc trong chỉ huy Dân quân tự vệ nam

  27

  Giày vải thấp cổ

  8

  Quần đông chỉ huy Dân quân tự vệ nam

  28

  Giày vải cao cổ

  9

  Áo đông mặc ngoài chỉ huy Dân quân tự vệ nữ

  29

  Quần, áo đi mưa

  10

  Áo đông mặc trong chỉ huy Dân quân tự vệ nữ

  30

  Áo mưa chiến sĩ

  11

  Quần đông chỉ huy Dân quân tự vệ nữ

  31

  Màn tuyn đơn dân quân thường trực

  12

  Áo hè chỉ huy Dân quân tự vệ nam

  32

  Chiếu cói đơn dân quân thường trực

  13

  Quần hè chỉ huy Dân quân tự vệ nam

  33

  Chăn đơn dân quân thường trực

  14

  Áo hè chỉ huy Dân quân tự vệ nữ

  34

  Đệm giường dân quân thường trực

  15

  Quần hè chỉ huy Dân quân tự vệ nữ

  35

  Gối dân quân thường trực

  16

  Áo chiến sĩ nam

  36

  Ba lô dân quân thường trực

  17

  Quần chiến sĩ nam

  37

  Quần lót dân quân thường trực

  18

  Áo chiến sĩ nữ

  38

  Áo lót dân quân thường trực

  19

  Quần chiến sĩ nữ

  39

  Khăn mặt dân quân thường trực

  20

  Áo ấm chiến sĩ nam

   

   

  2. Trang phục dùng chung (trừ dân quân thường trực) gồm: Màn tuyn đơn, chiếu cói đơn, chăn đơn, áo ấm nam, áo ấm nữ.

  Nội dung chính

   Tin mới