KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu của Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?

  Trả lời:

    Tại Điều 30 Luật Dân quân tự vệ quy định hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu, gồm: 

  1. Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

  2. Bảo vệ việc phòng tránh, sơ tán của cơ quan, tổ chức, Nhân dân và mục tiêu được giao. 

  3. Đánh địch bảo vệ thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trong khu vực phòng thủ. 

  4. Phục vụ chiến đấu trong khu vực phòng thủ. 

  5. Tham gia đấu tranh chính trị; xây dựng, củng cố thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức bám trụ chiến đấu.  
  Nội dung chính

   Tin mới