Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mẫu sao mũ, phù hiệu, trang phục Dân quân tự vệ quy định thế nào?

Mẫu sao mũ, phù hiệu, trang phục Dân quân tự vệ quy định thế nào?


  Mẫu sao mũ, phù hiệu, trang phục Dân quân tự vệ quy định thế nào?

  Trả lời:

  Mẫu sao mũ, phù hiệu, trang phục Dân quân tự vệ quy định tại Mục III Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP.


  Nội dung chính

   Tin mới