KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là gì?

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

   Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là gì?

   Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập vào năm 1945 là

  A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  B. Vương quốc Campuchia.

  C. Cộng hòa Dân chủ Đông Timo.

  D. Cộng hòa Singapo.

  Đáp án: A  Nội dung chính

   Tin mới