KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Pháo hoa nổ tầm cao là gì? Pháo hoa nổ tầm thấp là gì?

Pháo hoa nổ tầm cao là gì? Pháo hoa nổ tầm thấp là gì?

  Pháo hoa nổ tầm cao là gì? Pháo hoa nổ tầm thấp là gì?


   Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có đường kính không lớn hơn 90 mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120 m.

   Pháo hoa nổ tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90 mm hoặc tầm bắn trên 120 m;

  Căn cứ theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

  Nội dung chính

   Tin mới