Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Quy định về sử dụng trang phục Dân quân tự vệ?

Quy định về sử dụng trang phục Dân quân tự vệ?

  Quy định về sử dụng trang phục Dân quân tự vệ?

  Trả lời:

  Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Dân quân tự vệ được sử dụng trang phục khi làm nhiệm vụ.   Nội dung chính

   Tin mới