KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

So với ba cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, nghệ thuật quân sự của quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1788 – 1789) có điểm gì khác biệt ?

Giải đáp pháp luật về Nghĩa vụ quân sự và Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật khác.

  So với ba cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, nghệ thuật quân sự của quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1788 – 1789) có điểm khác biệt là Phòng ngự tích cực qua chiến thuật “vườn không nhà trống”

   So với ba cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, nghệ thuật quân sự của quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1788 – 1789) có điểm gì khác biệt ?

  A. Chủ động tấn công chặn trước thế mạnh của giặc.

  B. Phòng ngự tích cực qua chiến thuật “vườn không nhà trống”.

  C. Đánh thần tốc, tiến công mãnh liệt bằng nhiều mũi, nhiều hướng.

  D. Rút lui chiến lược, chớp thời cơ để tiến hành phản công.

  Đáp án B


  Nội dung chính

   Tin mới