KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Thời gian tính hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ như thế nào?

Thời gian tính hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ như thế nào?

  Thời gian tính hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ như thế nào?

  Trả lời:

  Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Thời gian được hưởng phụ cấp chức vụ tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó.  Nội dung chính

   Tin mới