Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?

Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?

   Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?  Trả lời:

  Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức cơ bản trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã:  

  TT

  Danh mục

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Ghi chú

  I

  Ban chỉ huy quân sự có trụ sở làm việc

  1

  Bàn ghế giao ban, hội họp

  Bộ

  01

   

  2

  Tủ sắt đựng vũ khí

  Chiếc

  02

   

  3

  Biển tên trụ sở Ban chỉ huy quân sự

  Chiếc

  01

   

  4

  Biển tên phòng làm việc

  Chiếc

  01

   

  5

  Tủ đựng công cụ hỗ trợ

  Chiếc

  02

   

  6

  Tủ đựng trang phục Dân quân tự vệ dùng chung

  Chiếc

  03

   

  7

  Bàn ghế làm việc cá nhân

  Bộ

  01/người

  Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 bộ

  8

  Máy vi tính, máy in

  Bộ

  01/người

  Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

  9

  Tủ đựng tài liệu

  Chiếc

  01/người

  Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

  10

  Điện thoại cố định

  Chiếc

  01/người

  Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

  11

  Bảng lịch công tác

  Chiếc

  01/người

  Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

  12

  Bảng chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh

  Chiếc

  01/người

  Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

  13

  Biển tên chức danh Ban chỉ huy quân sự để bàn

  Chiếc

  01/người

  Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 chiếc

  14

  Két sắt đựng tài liệu mật

  Chiếc

  01

  Trang bị cho Chỉ huy trưởng

  15

  Trang thiết bị khác phục vụ chuyên ngành quân sự

   

   

  Theo yêu cầu nhiệm vụ

  II

  Ban chỉ huy quân sự có phòng làm việc

  1

  Bàn ghế giao ban, hội họp

  Bộ

  01

   

  2

  Tủ sắt đựng vũ khí

  Chiếc

  02

   

  3

  Biển tên phòng làm việc Ban chỉ huy quân sự

  Chiếc

  01

   

  4

  Tủ đựng công cụ hỗ trợ

  Chiếc

  02

   

  5

  Tủ đựng trang phục Dân quân tự vệ dùng chung

  Chiếc

  03

   

  6

  Bàn ghế làm việc cá nhân

  Bộ

  01/người

  Mỗi chức vụ chỉ huy trang bị 01 bộ

  7

  Máy vi tính, máy in

  Bộ

  01/người

  Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

  8

  Tủ đựng tài liệu

  Chiếc

  01/người

  Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

  9

  Điện thoại cố định

  Chiếc

  01/người

  Trang bị cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng

  10

  Bảng lịch công tác

  Chiếc

  01

   

  11

  Bảng chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh

  Chiếc

  01/người

  Mỗi chức vụ chỉ huy 01 chiếc

  12

  Biển tên chức danh Ban chỉ huy quân sự để bàn

  Chiếc

  01/người

  Mỗi chức vụ chỉ huy 01 chiếc

  13

  Két sắt đựng tài liệu mật

  Chiếc

  01

  Trang bị cho Chỉ huy trưởng

  14

  Trang thiết bị khác phục vụ chuyên ngành quân sự

   

   

  Theo yêu cầu nhiệm vụ

  - Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định trang thiết bị nơi làm việc của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cho phù hợp.

  Nội dung chính

   Tin mới