KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ cơ động quy định thế nào?

Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ

   


  Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ cơ động quy định thế nào?

  Trả lời:

  Tại khoản 1 Mục II Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ cơ động được cấp phát năm đầu 01 sao mũ cứng, 01 sao mũ mềm, 01 mũ cứng, 01 mũ mềm, 01 bộ quần áo đông(1), 01 bộ quần áo hè(1), 01 caravat, 01 dây lưng, 02 đôi bít tất, 01 đôi giầy da đen, 01 đôi giầy vải thấp cổ, 01 bộ quần áo đi mưa. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:

  TT

  Tên trang phục

  Đơn vị

  tính

  Số lượng

  Niên hạn

  1

  Sao mũ cứng

  Cái

  01

  02 năm

  2

  Sao mũ mềm

  Cái

  01

  02 năm

  3

  Mũ cứng

  Cái

  01

  02 năm

  4

  Mũ mềm

  Cái

  01

  02 năm

  5

  Quần áo đông hoặc hè (1)

  Bộ

  01

  01 năm

  6

  Cravat

  Cái

  01

  02 năm

  7

  Dây lưng

  Cái

  01

  02 năm

  8

  Bít tất

  Đôi

  02

  01 năm

  9

  Giày da đen

  Đôi

  01

  02 năm

  10

  Giày vải thấp cổ hoặc cao cổ

  Đôi

  01

  01 năm

  11

  Quần, áo đi mưa

  Bộ

  01

  03 năm

  Ghi chú(1):

  - Bộ quần áo đông gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong).

  - Bộ quần áo hè gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.

  Nội dung chính

   Tin mới