KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho các chức vụ chỉ huy dân quân thường trực từ Trung đội trưởng trở lên quy định thế nào?

Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho các chức vụ chỉ huy dân quân thường trực từ Trung đội trưởng trở lên quy định thế nào?


  Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho các chức vụ chỉ huy dân quân thường trực từ Trung đội trưởng trở lên quy định thế nào?

  Trả lời:

   Tại khoản 2 Mục II Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Các chức vụ chỉ huy dân quân thường trực từ Trung đội trưởng trở lên được cấp phát năm đầu như chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã và được cấp thêm 01 chăn, 01 màn, 01 gối, 01 chiếu, 01 đệm giường, 01 ba lô. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:


  STT

  Tên trang phục

  Đơn vị

  tính

  Số lượng

  Niên hạn

  1

  Sao mũ cứng

  Cái

  01

  02 năm

  2

  Sao mũ mềm

  Cái

  01

  02 năm

  3

  Mũ cứng

  Cái

  01

  02 năm

  4

  Mũ mềm

  Cái

  01

  02 năm

  5

  Quần áo đông hoặc hè (2)

  Bộ

  01

  01 năm

  6

  Quần lót

  Cái

  02

  01 năm

  7

  Áo lót

  Cái

  02

  01 năm

  8

  Khăn mặt

  Cái

  02

  01 năm

  9

  Cravat

  Cái

  01

  02 năm

  10

  Dây lưng

  Cái

  01

  02 năm

  11

  Bít tất

  Đôi

  02

  01 năm

  12

  Giày da đen

  Đôi

  01

  01 năm

  13

  Giày vải thấp cổ hoặc cao cổ

  Đôi

  01

  01 năm

  14

  Quần, áo đi mưa

  Bộ

  01

  03 năm

  15

  Chăn

  Cái

  01

  02 năm

  16

  Màn

  Cái

  01

  02 năm

  17

  Gối

  Cái

  01

  02 năm

  18

  Chiếu

  Cái

  01

  01 năm

  19

  Đệm giường

  Cái

  01

  04 năm

  20

  Ba lô

  Chiếc

  01

  04 năm

  Ghi chú (2):

  - Bộ quần áo đông gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong.

  - Bộ quần áo hè gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.

  - Đối với các chức vụ chỉ huy hải đội dân quân thường trực ngoài tiêu chuẩn trang phục Dân quân tự vệ, hằng năm được cấp thêm 02 bộ trang phục dân sự. Kinh phí do địa phương bảo đảm.


  Nội dung chính

   Tin mới