KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho Tiểu đội trưởng, thuyền trưởng và chiến sĩ dân quân thường trực quy định thế nào?

Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho Tiểu đội trưởng, thuyền trưởng và chiến sĩ dân quân thường trực quy định thế nào?


  Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho Tiểu đội trưởng, thuyền trưởng và chiến sĩ dân quân thường trực quy định thế nào?

  Trả lời:

  Tại khoản 5 Mục II Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định:

  Tiểu đội trưởng, thuyền trưởng và chiến sĩ dân quân thường trực được cấp phát năm đầu 01 sao mũ cứng, 01 sao mũ mềm, 01 mũ cứng, 01 mũ mềm, 02 bộ quần áo chiến sĩ, 02 quấn lót, 02 áo lót, 02 khăn mặt, 01 dây lưng, 02 đôi bít tất, 02 đôi giầy vải cao cổ, 01 áo đi mưa, 01 chăn, 01 màn, 01 gối, 01 chiếu, 01 đệm giường, 01 ba lô. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:


  TT

  Tên trang phục

  Đơn vị

  tính

  Số lượng

  Niên hạn

  1

  Sao mũ cứng

  Cái

  01

  02 năm

  2

  Sao mũ mềm

  Cái

  01

  02 năm

  3

  Mũ cứng

  Cái

  01

  02 năm

  4

  Mũ mềm

  Cái

  01

  02 năm

  5

  Quần áo chiến sĩ (5)

  Bộ

  01

  06 tháng

  6

  Quần lót

  Cái

  02

  01 năm

  7

  Áo lót

  Cái

  02

  01 năm

  8

  Khăn mặt

  Cái

  02

  01 năm

  9

  Áo ấm

  Cái

  01

  01 năm

  10

  Dây lưng

  Cái

  01

  02 năm

  11

  Bít tất

  Đôi

  02

  01 năm

  12

  Giày vải cao cổ

  Đôi

  02

  01 năm

  13

  Áo mưa chiến sĩ

  Cái

  01

  02 năm

  14

  Chăn

  Cái

  01

  02 năm

  15

  Màn

  Cái

  01

  02 năm

  16

  Gối

  Cái

  01

  02 năm

  17

  Chiếu

  Cái

  01

  01 năm

  18

  Đệm giường

  Cái

  01

  04 năm

  19

  Ba lô

  Chiếc

  01

  04 năm

  Ghi chú(5):

  - Bộ quần áo đông chiến sĩ gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong.

  - Bộ quần áo hè chiến sĩ gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.


  Nội dung chính

   Tin mới