KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ từ trung đội trưởng trở lên (trừ các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân thường trực, cơ động) quy định thế nào?

Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ từ trung đội trưởng trở lên (trừ các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân thường


  Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục cho Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng, chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ từ trung đội trưởng trở lên (trừ các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân thường trực, cơ động) quy định thế nào?


  Trả lời:

  Tại khoản 3 Mục II Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định:

  Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng, chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ từ trung đội trưởng trở lên (trừ các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân thường trực, cơ động) được cấp phát năm đầu như quy định tại khoản 1 Mục này. Niên hạn cấp phát những năm tiếp theo như sau:

   

  STT

  Tên trang phục

  Đơn vị

  tính

  Số lượng

  Niên hạn

  1

  Sao mũ cứng

  Cái

  01

  03 năm

  2

  Sao mũ mềm

  Cái

  01

  03 năm

  3

  Mũ cứng

  Cái

  01

  03 năm

  4

  Mũ mềm

  Cái

  01

  03 năm

  5

  Quần áo đông hoặc hè nam, nữ (3)

  Bộ

  01

  02 năm

  6

  Cravat

  Cái

  01

  03 năm

  7

  Dây lưng

  Cái

  01

  03 năm

  8

  Bít tất

  Đôi

  02

  01 năm

  9

  Giày da đen nam

  Đôi

  01

  02 năm

  10

  Giày da đen nữ

  Đôi

  01

  02 năm

  11

  Giày vải thấp cổ hoặc cao cổ

  Đôi

  01

  02 năm

  12

  Quần, áo đi mưa

  Bộ

  01

  03 năm

  Ghi chú (3):

  - Bộ quần áo đông các chức vụ chỉ huy nam, nữ gồm: Áo đông mặc ngoài có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần đông, áo đông mặc trong.

  - Bộ quần áo hè các chức vụ chỉ huy nam, nữ gồm: Áo hè có gắn phù hiệu trên tay áo trái, quần hè.


  Nội dung chính

   Tin mới