KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Nghĩa vụ công an 2022 đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an năm 2022 là bao lâu?

Nghĩa vụ công an 2022 đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an năm 2022 là bao lâu?

   Nghĩa vụ công an 2022 đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an năm 2022 là bao lâu?

  Trả lời

  Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

  - Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

  - Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.  Nội dung chính

   Tin mới