KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Đăng ký nghĩa vụ quân sự là gì? Thế nào là Đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Đăng ký nghĩa vụ quân sự là gì? Thế nào là Đăng ký nghĩa vụ quân sự?

     Đăng ký nghĩa vụ quân sự là gì? Thế nào là Đăng ký nghĩa vụ quân sự?


    Đăng ký nghĩa vụ quân sự là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

    Nội dung chính

      Tin mới