KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

DQCĐ là gì? DQCĐ là lực lượng nào?

DQCĐ là gì? DQCĐ là lực lượng nào?

    DQCĐ là gì? DQCĐ là lực lượng nào?

  Trả lời:

  DQCĐ được viết tắt của từ Dân quân cơ động hay còn gọi Dân quân tự vệ cơ động, đây là một bộ phận của lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam

  Theo Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Dân quân tự vệ cơ động là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

  Lãnh đạo Cục Dân quân tự vệ thăm hỏi lực lượng Dân quân cơ động

  Nội dung chính

   Tin mới