KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Quân y năm 2022

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Quân y năm 2022

  Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Quân y năm 2022

  Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh: 322

  Trong đó: 

   a) Ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa): 312

  - Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 203


  + Xét tuyển - Thí sinh Nam: 65

  + Xét tuyển - Thí sinh Nữ:16

  + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam: 18

  + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ: 4


  - Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 109


  + Xét tuyển - Thí sinh Nam: 89

  + Xét tuyển - Thí sinh Nữ: 8

  + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam: 10

  + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ: 2

  b) Ngành Y học dự phòng: 10

  Thí sinh nam, có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 6

  Thí sinh nam, có hộ khẩu thường trú phía Nam: 4
  Nội dung chính

   Tin mới