KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?

Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?

   Dân quân tự vệ có được tham gia điều tiết giao thông không?


  Không chỉ có Cảnh sát giao thông, đôi khi đi đường gặp những nơi ùn tắc có Thanh niên xung phong, Bảo vệ dân phố và Dân quân tự vệ tham gia điều tiết giao thông, vậy ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông ra thì các lực lượng khác, trong đó có Dân quân tự vệ được điều tiết giao thông không?

  Theo Luật Giao thông đường bộ giải thích:

  Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

  Theo như điều trên ngoài Cảnh sát giao thông ra những người được giao nhiệm vụ hướng dẫn thì có quyền điều tiết giao thông.

  Tuy nhiên người được giao nhiệm vụ hướng dẫn không được phép dừng xe, truy đuổi người vi phạm.


  Riêng về Dân quân tự vệ có 07 nhiệm vụ được quy định tại điều 5 Luật dân quân tự vệ 2019, trong đó quy định nhiệm vụ phối hợp với công an nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp có kế hoạch phối hợp và được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại những khu vực ùn tắc thì lực lượng Dân quân tự vệ được phép điều tiết giao thông.

  Lưu ý: Chỉ được thực hiện nhiệm vụ điều tiết, tuyệt đối không được phép dừng xe, truy đuổi người vi phạm.

  Như vậy lực lượng Dân quân tự vệ được điều tiết giao thông trong trường hợp đã có kế hoạch phối hợp hoạt động và được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông.

  Nội dung chính

   Tin mới