KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?

Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?

   Dân quân tự vệ gồm các lực lượng nào? Có mấy thành phần của Dân quân tự vệ?  Tại Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định 11 thành phần của Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

  1. Dân quân tự vệ tại chỗ.

  2. Dân quân tự vệ cơ động.

  3. Dân quân thường trực.

  4. Dân quân tự vệ biển.

  5. Dân quân tự vệ phòng không.

  6. Dân quân tự vệ pháo binh.

  7. Dân quân tự vệ trinh sát.

  8. Dân quân tự vệ thông tin.

  9. Dân quân tự vệ công binh

  10. Dân quân tự vệ phòng hóa

  11. Dân quân tự vệ y tế.

  Nội dung chính

   Tin mới