KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc tuyển sinh quân đội là những tỉnh nào?

Hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc tuyển sinh quân đội là những tỉnh nào?

  Hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc tuyển sinh quân đội là những tỉnh nào?

  Trả lời

  Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc được tính từ tỉnh Quảng Bình trở ra  Nội dung chính

   Tin mới