KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Đi bộ đội về muốn tham gia Dân quân tự vệ có được không?

Đi bộ đội về muốn tham gia Dân quân tự vệ có được không?

   Đi bộ đội về muốn tham gia Dân quân tự vệ có được không?

  Bạn đọc bình luận với nội dung: Hiện nay em đã xuất ngũ trở về địa phương, mong muốn được tham gia lực lượng Dân quân tự vệ thì cần đáp ứng những điều kiện nào?

  Trả lời:

  Tại điều 10, Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định chi tiết về các tiêu chuẩn để tham gia Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

  - Có lý lịch rõ ràng;

  - Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;


  - Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.

  - Quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được tuyển chọn vào đơn vị Dân quân tự vệ.

  - Vẫn nằm trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

  Như vậy, Quân nhân xuất ngũ đáp ứng các tiêu chuẩn trên sẽ được tham gia Dân quân tự vệ.

  Thông thường, Quân nhân xuất ngũ tham gia Dân quân tự vệ sẽ được ưu tiên bổ nhiệm các chức vụ như Khẩu đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng hoặc Dân quân thường trực các đơn vị Dân quân tự vệ.

  Nội dung chính

   Tin mới