KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ký hiệu trường Học viện Hậu cần là gì?

Ký hiệu trường Học viện Hậu cần là gì?

   Ký hiệu trường Học viện Hậu cần là gì?

  Trả lời:

  Ký hiệu trường Học viện Hậu cần là HEH

  - Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  - Điện thoại: 069.577.681.

  - Email: tshvhcb1@gmail.com.

  - Website: http://www.hocvienhaucan.edu.vn.
  Nội dung chính

   Tin mới