KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Mã ngành Học viện kỹ thuật quân sự năm 2022

Mã ngành Học viện kỹ thuật quân sự năm 2022

   Mã ngành Học viện kỹ thuật quân sự năm 2022 

  Mã ngành học Đào tạo kỹ sư quân sự là 7860220

  Tổ hợp xét tuyển

  1.Toán, Lý, Hóa

  2.Toán, Lý, Tiếng Anh 
  Nội dung chính

   Tin mới