KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Đang là Dân quân tự vệ có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự nữa không?

Đang là Dân quân tự vệ có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự nữa không?

   Đang là Dân quân tự vệ có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự nữa không?

  Ảnh minh họa

  Trả lời:

  Đối với lực lượng Dân quân tự vệ phải được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thời bình thì mới không gọi đi nghĩa vụ quân sự.


  Điều này quy định chi tiết tại:

  Điểm a, khoản 1, Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 công dân thuộc diện dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình.

  Như vậy chỉ có một trường hợp đó là Dân quân thường trực đã có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thời bình và không gọi nhập ngũ nữa.

  Các trường hợp Dân quân tự vệ còn lại hoặc Dân quân thường trực chưa phục vụ đủ 24 tháng vẫn thuộc diện gọi đi khám nghĩa vụ quân sự khi cấp trên có yêu cầu.

  Nội dung chính

   Tin mới