KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chỉ thị 75/CT-BQP ngày 17/05/2022 của Bộ Quốc phòng về việc mua sắm, quản lý, mang mặc trang phục Dân quân tự vệ

Chỉ thị 75/CT-BQP ngày 17/05/2022 của Bộ Quốc phòng về việc mua sắm, quản lý, mang mặc trang phục Dân quân tự vệ

  Chỉ thị 75/CT-BQP ngày 17/05/2022 của Bộ Quốc phòng về việc mua sắm, quản lý, mang mặc trang phục Dân quân tự vệ
   Dân quân tự vệ tham gia duyệt đội ngũ với trang phục mới


  Ngày 17/05/2022 Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 75/CT-BQP về việc mua sắm, quản lý, mang mặc trang phục Dân quân tự vệ trong đó chỉ thị nêu rõ:

  Thời gian qua, Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức mua sắm trang phục cho Dân quân tự vệ (DQTV) cơ bản bảo đảm chất liệu, kiểu dáng, màu sắc; phù hợp với nhiệm vụ của DQTV theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV (Nghị định số 72/2020/NĐ-CP) và Thông tư số 94/2021/TT-BQP ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Tiêu chuẩn TCVN/QS:2021, trang phục DQTV (Thông tư số 94/2021/TT-BQP) cấp ủy, chỉ huy người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mua sắm, quản lý, mang mặc, sử dụng trang phục DQTV từng bước đi vào nề nếp.

  Tuy nhiên, việc tổ chức mua sắm, sản xuất, cấp phát, sử dụng trang phục DQTV một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn bộc lộ một số hạn chế, ảnh hưởng tới thực hiện nhiệm vụ của DQTV như: 
  Chất lượng vải để may trang phục chưa bảo đảm; sản xuất, mua sắm, cấp phát trang phục DQTV theo loại chưa gắn với cỡ số và số đo của DQTV; màu sắc trang phục chưa thống nhất; quản lý, trang phục DQTV chưa chặt chẽ, còn để một số đối tượng không phải là DQTV sử dụng trang phục DQTV; thời gian mang mặc trang phục DQTV không đúng quy định (trong thời gian không thực hiện nhiệm vụ của DQTV và trong thực hiện công việc cá nhân, gia đình); ý thức, trách nhiệm quản lý, giữ gìn, sử dụng trang phục cá nhân, trang phục dùng chung của một số chiên sỹ DQTV chưa cao, còn để nhàu nát (quần áo không được là, ủi phẳng) làm ảnh hưởng đến phong cách, nét đẹp của người chiến sỹ DQTV Việt Nam.

  Để tăng cường công tác quản lý, mua sắm, mang mặc, sử dụng trang phục DQTV bảo đảm thống nhất, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:                                          
  1.  Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đúng pháp luật về DQTV và các văn bản có liên quan; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền tổ chức mua sắm, sản xuất, cấp phát, sử dụng trang phục DQTV theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

  2.  Hằng năm, cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát tổ chức, biên chế DQTV; tổ chức đăng ký cở số, số đo trang phục để may, cấp phát lần đầu, cấp phát bổ sung: may trang phục dùng chung cho phù hợp.

  3. Trang phục DQTV phải được tổ chức mua sắm tập trung ở cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức; được sản xuất tại các doanh nghiệp của quân đội, doanh nghiệp có uy tín trong sản xuất trang phục quốc phòng; trang phục DQTV may đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định tại Thông tư số 94/2021/TT-BQP.

  4. Công tác mua sắm, quản lý, cấp phát, sử dụng trang phục DQTV phải tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; trang phục chỉ được sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ của DQTV theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP; mang mặc trang phục phải đúng quy định, sạch sẽ, gọn gàng...; nghiêm cấm sửa chữa, mua bán, trao đổi, cho mượn, cho thuê trang phục DQTV.

  5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc mua sắm, sản xuất, cấp phát, sử dụng trang phục DQTV.

  6. Giao Bộ Tổng Tham mưu xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước ngày 30/11 hằng năm.

  Nội dung chính

   Tin mới