KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2024) . Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Những hình ảnh ấn tượng về Dân quân binh chủng pháo binh BTL TPHCM

Những hình ảnh ấn tượng về Dân quân binh chủng pháo binh BTL TPHCM

    Những hình ảnh ấn tượng về Dân quân binh chủng pháo binh BTL TPHCM


    AT

    Nội dung chính

      Tin mới